University of Minnesota Extension
www.extension.umn.edu
612-624-1222
Menu Menu

Extension > Family > Partnering for School Success > Child Care Resources > Xannaanada Caruurta

Child Care Resources

Xannaanada Caruurta

English | Spanish | Somali

Dave Riley

Reviewed July 2013 by Kathleen A. Olson, Program Director — Partnering for School Success.

Markaad caruurtaada uga tagtid qof kale, ha ahaado qoys kale, xannaano caruur, qaraabo, ama saaxiib, waxa ugu muhiimsan oo niyadaada dejin kara waa kalsoonida. Markastoo kalsooni aad ku qabtid xannaaneeyaha siyaadaba, waxaa ku degaysa niyadaada. Hadaba su'aalaha hoos ku qoran baad u baahantahay in aad iswaydiisid.

Xannaaneeyuhu ma...

Xaruntu ama gurigu maleeyahay...

Ilmuhu fursad ma uhelaan in...

Related Resources

Tarbiyeynta Wanaagsan: Hagaha Waalidka — Provides busy parents with practical ideas that support school success, parent involvement, and more effective parenting.

  • © 2015 Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.
  • The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. Privacy